PREMIER Minőségvizsgáló Technológiai Kft. 2360 Gyál, Fundy u. 1.

Tel.: +36/70-3333991 Fax: 06/29-345140 e-mail: premierkft@nullpremierkft.hu

Üdvözöljük a PREMIER Minőségvizsgáló,
Technológiai Kft. oldalán!

Friss INFOTudatjuk kedves vevőinkkel, hogy az zalakomári vizsgáló laboratóriumunk 2009. 03. 23-án a központi telephelyünkre, Gyálra költözött.


NATAkkreditált tevékenységünk felügyeleti eljárás alatt van !!!Árajánlat kérése Árajánlatok kérése:
Beton-, talaj- illetve helyszíni vizsgálatok és mérések árairól, technológiákról, szakvéleményekről, vagy komplett minősítésekről kérheti árajánlatunkat a premierkft@premierkft.hu e-mail címen, vagy faxon, a 06/29-345140-es számon. Vevőinket a lehető leggyorsabban igyekszünk kiszolgálni.


PREMIERBemutatkozunk:

Premier Minőségvizsgáló, Technológiai Kft. független, önálló jogi és gazdálkodási felelősséggel működő gazdasági társaság, amely 2007 júliusában alakult. Cégünk út-, és mélyépítési munkák komplex minőségellenőrzésével, valamint betonüzemek szerkezeti és útépítési betonok tervezésével, minőségellenőrzésével, továbbá mintavételi és minősítési tervek, s technológiák készítésével, és technológiai tanácsadással foglalkozik. Laboratóriumunk rendszeresen részt vesz a vizsgálati jártasság ellenőrzésére szervezett - a közúti vizsgálólaboratóriumok vizsgálati megbízhatóságának ellenőrzési rendszere szabályzatában előírtak szerinti közvizsgálatokban.

A PREMIER Kft. Minőségpolitikája:

Alapvető célunk, hogy folyamatos fejlődést érjünk el mind vizsgálati tevékenységünk, mind az irányítási rendszerünk működtetésének területén a szigorú folyamatszabályozás kialakítása és annak következetes megvalósítása révén.

Kiemelkedő jelentőségű számunkra, hogy a vizsgálatokat, méréseket a jogszabályokban, szabványokban megfogalmazott pontossággal és megbízhatósággal végezzük vevőink, igénye szerint, a kellő időben, valamint erőforrásaink hatékony kihasználásával biztosítsuk a magas szintű szakmailag elismert szolgáltatásainkat. Ezen célok megvalósulása érdekében a laboratórium minden alvállalkozójától és beszállítójától is elvárja, hogy céljaival azonosuljon, és az együttműködés során figyelembe vegye és maradéktalanul betartsa a Minőségirányítási kézikönyvben előírtakat. Ennek érdekében vezettük be a minőségirányítási rendszerünket, mellyel az alábbi minőségi célokat kívánjuk megvalósítani:

- vevőinknek pontos, határidőre történő kiszolgálása
- hibák, nem- megfelelőségek és panaszok kiküszöbölése
- munkatársaink folyamatos szakmai és minőségirányítási képzése
- minőségi munkavégzése, minőségirányítási rendszerünk fejlesztése
- vizsgálataink függetlensége és szakszerűsége
- a laboratóriumunk eszközparkjának folyamatos fejlesztése, azok hitelesítése, ill. kalibráltatása, továbbá eljárásaink folyamatos fejlesztése
- a környezetszennyezés megelőzése érdekében a keletkező veszélyes és egyéb hulladékok elkülönített gyűjtése, tárolása és azok elszállíttatása

A vezetőség elkötelezett annak érdekében, hogy a laboratórium személyzete minden befolyástól függetlenül végezze munkáját.
Rendszeresen vegyen részt oktatásokon, továbbképzéseken, hogy munkáját minél magasabb színvonalon vevőink elégedettségére végezze.

A laboratórium tevékenysége során különös gondot fordít arra, hogy vevői elégedettek legyenek és észrevételeiket, véleményüket felhasználva fejlessze minőségirányítási rendszerét. A vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 előírásainak és követelményeinek és biztosítja az irányítási rendszer folyamatos fejlesztését a személyzet képzésével, műszaki fejlesztésekkel az alkalmazott eljárásokkal és nem utolsó sorban a vevői elégedettség mérésének visszacsatolásával.2015, Gyál
Sulyok Tamás - ügyvezető