PREMIER Minőségvizsgáló Technológiai Kft. 2360 Gyál, Fundy u. 1.

Tel.: +3670-3333991 Fax: 0629-345-140 e-mail: premierkft@nullpremierkft.hu


Vizsgálataink tételes felsorolása (Talaj, Építési kőanyag, Beton, és Helyszíni mérések és mintavételi módszerek):

Laboratóriumi vizsgálataink:

Vizsgált termék/ anyagVizsgálat megnevezéseSzabványa
Talaj, illetve kötőanyag
nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok alapanyagai
Szemeloszlás szitálássalMSZ 14043-3:1979 3.2 szerint
Szemeloszlás szitálássalMSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 5.1 szerint
Szemeloszlás hidrometrálássalMSZ 14043-3:1979
Szemeloszlás hidrometrálássalMSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006
Szemeloszlás vegyes eljárássalMSZ 14043-3:1979
Szemeloszlás vegyes eljárássalMSZE CEN ISO/TS 17982-4:2006
Víztartalom meghatározásaMSZ 14043-6:1980
Víztartalom meghatározásaMSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006
Legnagyobb száraz térfogatsűrűség Proctor és/
vagy CBR edényben
MSZ 14043-7:1981
Konzisztencia-határokMSZ 14043-4:1980


Vizsgált termék/ anyagVizsgálat megnevezéseSzabványa
Építési kőanyag
Szemeloszlás szitálássalMSZ EN 933-1:1998
Víztartalom meghatározásaMSZ 18284-3:1979
Szemalak meghatározása, szemalaktényezőMSZ EN 933-4:2008


Vizsgált termék/ anyagVizsgálat megnevezéseSzabványa
Beton adalékanyag vizsgálat
Szemeloszlás szitálássalMSZ EN 933-1:1998
Szemeloszlás hidrometrálássalMSZE CEN ISO/TS 17982-4:2006
Iszap- agyag tartalom vizsgálatMSZ 18288-2:1984
Víztartalom meghatározásaMSZ 18284-3:1979
Finomsági modulus meghatározásaMSZ 4798-1:2004


Vizsgált termék/ anyagVizsgálat megnevezéseSzabványa
Beton
Próbatest készítése és kezelése
szilárdsági vizsgálati célokra

MSZ EN 12390-1:2006
MSZ EN 12390-2:2001

Megszilárdult beton nyomószilárdság
max:3000 kN
MSZ EN 12390-3:2002
MSZ EN 13286-41:2003
Terülésmérés
MSZ4714-3:1986(visszavont szabvány)
MSZ EN 12350-5:2000
Kúproskadás
MSZ4714-3:1986(visszavont szabvány)
MSZ EN 12350-2:2000
Testsűrűség mérés
MSZ4714-2:1986(visszavont szabvány)
MSZ EN 12350-6:2000
Víztartalom
MSZ4714-2:1986(visszavont szabvány)
Légpórus tartalomMSZ EN 13036-1:2003
Vízzáróság vizsgálat

MSZ 4715-3:1972
MSZ EN 12390-8:2001(visszavont szabvány)
Fagyállóság vizsgálatMSZ4715-3:1972
Fagy hatására lehámlott tömegMSZ EN 12390-9:2007
Próbatestek hasító-húzó szilárdsága
MSZ EN 12390-6:2006
MSZ EN 13286-42:2003


Helyszíni vizsgálati eljárások:

Vizsgált termék/ anyagVizsgálat megnevezéseSzabványa
Útpálya-szerkezetek
Teherbíró képesség, tárcsás vizsgálatMSZ 2509-3:1989
Benkelmann- féle behajlás mérésMSZ 2509-4:1989
Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés

ÚT 2-2.124:2005

Felületi érdességMSZ EN 13036-1:2003
Talaj, földművek
Testsűrűségekből tömörség
meghatározás, radiometriás testsűrűség mérés
ÚT 2-3.103:1998


Mintavételi eljárások:

Vizsgált termék/ anyagVizsgálat megnevezéseSzabványa
Talaj, illetve kötőanyag
nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok alapanyagai
Mintavétel

MSZ 4488:1976(visszavont szabvány)

Kőanyaghalmazok
Mintavétel

MSZ EN 932-1:1998

Beton
Próbatest készítése és kezelése
szilárdsági vizsgálati célokra

MSZ EN 12390-1:2006
MSZ EN 12390-2:2001

Mintavétel friss betonból

MSZ EN 12350-1:2000

Hidraulikus kötő-
anyagú burkolatalapok anyagai
Próbatest készítése és kezelése
szilárdsági vizsgálati célokra
ÚT 2-3.207: 2007